Ubezpieczenie zdrowotne

Nasza oferta ubezpieczenia zdrowotnego:
 • 100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
 • 100 % koszty usług stomatologicznych
 • gwarantowana stabilność składki / garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen
 • ubezpieczenie bez udziału własnego w kosztach leczenia / ohne Selbstbeteiligung (SB 0, 00 €)
 • ubezpieczenie bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego
 • ubezpieczenie bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
 • ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki /ohne Pflegeversicherungpflicht
 • ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht
 • ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
 • koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00€
 • serwis z wydłużonym czasem pracy, 7 dni w tygodniu

Nie przepłacaj, zgłoś się do nas!


Gwarantujemy stabilność składek danej taryfy na przestrzeni kilku lat!

KOSZTY UBEZPIECZENIA MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU!Niektóre państwowe kasy chorych podwyższyły miesięczne składki ubezpieczenia. Za te same świadczenia muszą Państwo płacić więcej. Na podwyżki zdecydowały się między innymi BKK Gesundheit, DAK, KKH Allianz, Deutsche BKK. Jeśli dostali Państwo wiadomość o podwyżce można zmienić ubezpieczalnie. Trzeba złożyć trzymiesięczne wypowiedzenie. A następnie wybrać ubezpieczalnie, która nie dała podwyżki.

Ubezpieczenie zdrowotne

Reforma zdrowotna:
01 kwietnia 2007 weszła w życie reforma niemieckiej służby zdrowia (Gesundheitsreform). Cel: ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung) dla wszystkich osób żyjących na terenie Niemiec. Obowiązek ubezpieczenia został nałożony z jednej strony na obywateli, z drugiej strony na kasy chorych (Krankenkassen).


KARA ZA BRAK POSIADANIA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO!!

Osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnego z prawem niemickim zostaną ukarane. Zgodnie z ustawą § 193 Abs. 4 VVG bedą musiały nadpłacić zaległe składki. Za pierwsze sześć miesięcy kara równa jest wysokości miesięcznej składki, a za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. Osoby podlegające obowiązkowi od 01.01.2009 muszą wyrównywać składki od 01.02.2009 - styczeń 2009 został uznany jako miesiąc przejściowy. Maksymalna nadpłata jest równa składkom 13 miesięcy.

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA-REGULACJE PRAWNEGesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsges-VVG) § 193 Versicherte Person; Versicherungspflicht.

(3) Każda osoba zamieszkała w Niemczech zobowiązana jest do tego, aby w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym, dopuszczonym w Niemczech do prowadzenia takiej działalności gospodarczej, zawrzeć i utrzymywać, także w imieniu reprezentowanych prawnie osób trzecich niemogących wykonać tego samodzielnie, ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące co najmniej zwrot kosztów za leczenie ambulatoryjne i szpitalne lub świadczenia określone taryfą przewidująca absolutne i procentowe wkłady własne za leczenie ambulatoryjne i szpitalne każdej osoby ubezpieczonej, ograniczone w skali roku kwotą 5.000 €

(4) W wypadku kiedy zawarcie ubezpieczenia ma miejsce później niż w przeciągu jednego miesiąca od momentu obowiązku jego zawarcia zgodnie z akapitem 3 w zdaniu 1, należy uregulować dodatek do składki. Wynosi on jedną składkę miesięczną za każdy następny zaczęty nieubezpieczony miesiąc, a od szóstego nieubezpieczonego miesiąca za każdy następny zaczęty nieubezpieczony miesiąc wynosi on jedną szóstą miesięcznej składki. W wypadku jeśli okres nieubezpieczenia jest niemożliwy do ustalenia, przyjmuje się, że osoba ubezpieczana niebyła co najmniej pięć lat ubezpieczona. Dodatek do składki jest regulowany jednorazowo z bieżącą składką.

Ubezpieczenia wypadkowe

Ubezpieczenia wypadkowe
 • jednorazowe swiadczenia inwalidzkie
 • w przypadku stopnia inwalidztwa 1-49% - 75.000,00 €
 • dożywotnia renta inwalidzka, zależna od stopnia inwalidztwa
 • stawka za każdy dzień pobytu w szpitalu
 • swiadczenia w przypadku zranień lub okaleczeń: 2.500,00 €
 • swiadczenie w przypadku smierci: 15.000,00 €
 • operacje kosmetyczne: 5.000,00 €
 • koszty ratownicze w Niemczech do 12.000,00 €
 • koszty ratownicze poza granicami Niemiec: 24.000,00 €
 • pakiet z zabiegami rehabilitacyjnymi

Ubezpieczenie emerytalne

Zadbali Państwo o swoją emeryturę?

Komfort na przyszłość! Pare Euro to kosztuje, ale przyszłość gwarantuje!!!

Czy złożyli Państwo wniosek na państwowe dofinansowanie do prywatnej emerytury? Jeszcze nie?
Nie zwlekajcie i zabezpieczcie swoją przyszłość! Zalety:
 • dodatkowe zabezpieczenie wspomagane przez państwo niemieckie,
 • dożywotnia gwarantowana emerytura
 • dofinansowanie państwa az do 40%,
 • możliwość inwestowania w imobilie,
 • początek emerytury już nawet od 60go  roku życia,
 • możliwość wypłaty 30% zebranego kapitału po ukończeniu 60go roku życia

Państwowe emerytury bedą coraz niższe, dlatego warto zabezpieczyć się na przyszłość.Lukę w świadczeniach emerytów ma wypełnić Riester Rente.
Oferta ta jest skierowana do osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu w systemie państwowym a przede wszystkim do osób:
 • zatrudnionych jako pracownicy
 • z prawem do zasiłku dla bezrobotnych oraz kobiet w trakcie urlopu macierzyńskiego

Dopłaty państwowe wynoszą aktualnie:
 • 154 €  osoba dorosła
 • 185 € dzieci urodzone do 31.01.2007
 • 300 € dzieci urodzone po 31.01.2007

Dodatkową zaletą są korzysci podatkowe 2.100,00 € można odliczyc od podatku rocznie.

Ubezpieczenia samochodu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-OC (Haftpflichtversicherung) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów. OC chroni Twój interes majątkowy w przypadku kolizji z udziałem Twojego samochodu i wyrządzenia szkody innym osobom.

Pamiętaj, że umowę ubezpieczenia OC musisz zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji swojego samochodu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy OC.

Jak dobrze wybrać ubezpieczenie samochodu?
Generalna zasada przy kupnie ubezpieczenia brzmi: ubezpieczenie powinno posiadać możliwie najszerszy zakres przy jak najniższej składce. Polisa OC samochodu jest obowiązkowa, ale jeśli chcemy, aby ubezpieczenie samochodowe obejmowało nie tylko osoby trzecie, lecz także szkody w naszym samochodzie wtedy konieczna jest polisa autocasco (AC). Z uwagi na kradzieże samochodów warto wykupić ubezpieczenie samochodowe AC z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży.

WYPOWIEDZENIE UBEZPIECZENIA
Podpisanie umowy wiąże klienta z firmą ubezpieczeniową do końca roku kalendarzowego. W przypadku niewypowiedzenia jej (najpóźniej do 30 listopada) przedłużana jest automatycznie na następny rok.

Dla naszych klient
ów mamy następujące udogodnienia:
- zaliczamy zni
żki nabyte w Polsce,
- specjalne oferty dla os
ób prowadzących działalność gospodarczą i inne.Ubezpieczenie samochodu w Niemczech z uznaniem zniżek z Polski. To nie wszędzie jest możliwe.